Cristina Clota, elegida membre de la comissió permanent del Consell Municipal de l’Esport

La nostra presidenta és una de les persones escollides per a representar els clubs i les entitats esportives de la ciutat de Barcelona

19/04/2016

El Club Patí Congrés està d’enhorabona. Si fa uns mesos el nostre club va ser elegit per a tornar a ser membre del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona en la nova legislatura en representació dels clubs i entitats esportives de la ciutat, ara és la nostra presidenta, Cristina Clota, la que ha estat escollida per a formar part de la comissió permanent d’aquest organisme depenent de l’Institut Barcelona Esports.

El Consell Municipal de l’Esport és un espai de relació i participació entre els diversos agents i actors del sistema esportiu de la ciutat de Barcelona, va ser creat en l’anterior legislatura per potenciar la promoció de l’esport i l’activitat física i funciona com un òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona.

Imatges per la història del Clàssic

2015
2016
2018
2020. Pandemia
2021
2022
2023