VALORS

Especialització

Som especialistes en Hoquei. Com a secció pensem en Hoquei, a tots els nivells, i això ho intenten reflectir quan dissenyem i desenvolupem el nostres plans esportius.

Valors Esportius Interns

Joc en equip, solidaritat, esforç, compromís, disciplina, respecte, esperit de superació, puntualitat, educació,...

Esportivitat Competitiva

Per davant el valor “Esportivitat” i després el valor “Competitivitat”, sempre els dos valors junts i en aquest ordre.

MIsSIÓ

Formar esportistes en la pràctica de l’hoquei sobre patins

El club s’imposa el deure d’ensenyar a jugar a hoquei patins. Es pren aquest deure amb la màxima exigència, i no com una recreació. El club es proposa que tots els jugadors que forma esdevinguin altament competents en la pràctica d’aquest esport, i que a resultes d’això creixin com a homes i dones.

Possibilitar la competició en hoquei sobre patins fins a la màxima categoria possible a cada jugador

El club entén que la competició és indefugible per a la formació dels esportistes. Pren cura dels perills i els límits de la competició segons l’edat i les habilitats dels jugadors. El club ha de possibilitar jugar als nens i joves en el nivell de competició que els sigui més favorable i ha d’aspirar a què aquesta sigui sempre del més alt nivell possible.

Possibilitar al Club Patí Congrés el nivell de competició en hoquei sobre patins fins a la màxima categoria possible amb jugadors i entrenadors formats al nostre Club

El club també te objectius propis com a Entitat Esportiva, i sens dubte aspirar a competir com a entitat al màxim nivell de competició del nostre esport és un objectiu esportiu i social per tots el Socis, Jugadors i Técnics de la nostra institució, i la fita final per molts dels esportistes que han crescut al nostre Club. La filosofia és per tant arribar a aquest nivell amb els jugadors i tècnics formats al nostre Club.