infantil

En aquesta última categoria de la coordinació de Base, l’objectiu que es pretén assolir és finalitzar el procés formatiu del jugador per començar, al finalitzar aquesta categoria, una etapa on la competició pren força a l’hora de planificar els entrenaments, la temporada i altres aspectes.

Pel que fa als continguts, plantegem un augment del treball físic (tenint en compte que a aquesta edat el cos és més susceptible al augment d’algunes capacitats físiques) i dels continguts tàctics, que per primera vegada és el bloc amb més presència al entrenament. Pel que fa als tècnics, s’entén que per edat els jugadors/es ja no són susceptibles a una gran millora de les habilitats tècniques, per aquest motiu el seu treball no és el principal tot i que segueix tenint presència.

En quan a la composició dels equips, la importància dels criteris segueix l’evolució que es dóna dins aquesta coordinació, i es segueix donant el cas que el criteri més important és l’edat dels jugadors.

Biel López (p) – Ariadna Martínez – Gerard Oller – Guillem Muñoz Armengou – Hugo Lachica – Joan Cabrero – Oleguer Siscart – Alex Mainer | Entrenador: Marc Grau | Delegat: Pepe Lachica

Andreu Ferrer (p) – Adrián Muñoz Pérez – Biel Amador – Dídac Ortiz – Fermí Calle Torres – Iker Sanchez – Jan Lladó | Entrenador: Carles Siscart | Delegat: Bernat Ortiz

Cristian Cuadrado (p) – Albert Blanco – Miguel Angel Martínez – Níl Falgas – Miguel Jarque – Oriol Gimeno – Joan Jemal – José Cabot | Entrenador: Jordi Martinez | Delegats: Ivan Jemal / David Gimeno