POLÍTICA DE PRIVACITAT

El fet de visitar aquest lloc web no implica que hagi de proporcionar cap dada de caràcter personal. Tanmateix, en el cas que faciliti algun tipus d’informació, la CLUB PATÍ CONGRÉS, de conformitat amb el què estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer responsabilitat de CLUB PATÍ CONGRÉS amb la finalitat de facilitar l’accés a l’interessat a tots els continguts de la nostra web i a les aplicacions disponibles a la mateixa, gestionar i subministrar informació respecte dels cursos de formació, acreditacions de premsa i entrades de partits, facilitar-li altres informacions i/o comunicacions comercials o no, que puguin ser del seu interès, a través de qualsevol tipus de mitjà de comunicació, fins i tot electrònic, com pot ser el seu correu electrònic, així com la prestació d’altres serveis propis de CLUB PATÍ CONGRÉS d’acord amb el que preveu la legislació de l’esport.

Si no manifesta la seva negativa en el termini de 30 dies, entendrem que dóna el seu consentiment i autoritza expressament aquests tractaments, l’enviament d’informacions i/o comunicacions comercials o no i també la cessió i/o la transferència internacional de les seves dades a empreses i entitats amb activitats similars que són col·laboradores o proveïdores de CLUB PATÍ CONGRÉS, per a les mateixes finalitats.

En el cas que vostè faciliti dades de caràcter personal considerades de nivell alt (dades de salut per exemple) d’acord amb el què preveu la normativa de protecció de dades, a través de correu electrònic, ens dóna expressament el consentiment a tractar-les.

CLUB PATÍ CONGRÉS es compromet a complir amb el deure de secret d’aquestes dades, així com a tractar-les amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com es recull a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa el reglament de protecció de dades.

En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable si aporta dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades en els formularis que trobi a la seva disposició en el lloc web.

Sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, signada, adjuntant una còpia del seu DNI o altre document vàlid per acreditar la seva identitat adreçant-se al domicili social de la CLUB PATÍ CONGRÉS, situat X o mitjançant l’adreça electrònica infohoqueicpcongres@gmail.com