aleví

L’objectiu principal d’aquesta categoria és la incorporació de la competició com un element formatiu. És a dir, els jugadors i entrenadors alevins del Club Patí Congrés han de tenir clar que la seva prioritat és formar i forma-se com a jugadors, però a la vegada han de començar a tastar l’exigència de la competició, és a dir, que no només s’entrena per ser millors sinó per competir al cap de setmana.

Pel que fa als continguts treballats en aquesta categoria, cal esmentar que s’augmenta considerablement els continguts tàctics, tot i que els tècnics segueixen sent els que tenen més presència durant l’entrenament. A més, per primera vegada en el procés de formació es fa un treball físic per tal d’adquirir els hàbits necessaris que a la llarga permetrà un treball més susceptible a la millora de les diferents capacitats físiques.

A l’hora de la composició dels equips, tenint en compte l’evolució dels objectius, també s’incorpora el nivell del jugador, tot i que en cap cas aquest criteri supera en importància al de l’edat dels jugadors, que continua sent el criteri amb més força.

Victor Pañellas (p) – Jofre Siscart (p) – Fabio Hebra – Guillem Súarez – Jorge Díaz García – Oriol Cantoni – Suyesh Serrallonga – Daniel Plaza | Entrenador: Marc Serra | Delegada: Marta Montoya

Jorje Ordiales (p) – Adria Hallado – Aleix Isla – Biel Besora – Martí Janer – Jan Herrero – Manuel Bardaji | Entrenador: Jaume Poblet | Delegat: Ramon Besora

Biel Postico (p) – Pau Ferrer – Guillem Ferrer – Àlvaro López Traveria – David Martinez – Guillem González – Jordi Canals – Luca Pellejà | Entrenador: Iñaki Cabezas | Delegat: Xavi Postico

ALEVÍ CEEB

Irene Poblet – Gerardo Enrique Martínez – Caleb Von Aderklas – Ferran Aguirre – Pal Gajjar – Yasmin El Kaddouri | Entrenador: Oriol del Castillo

Més imatges en...