L’homologació del nostre club per part de l’IBE permetrà accedir a subvencions per a les famílies

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va fer públic el passat 17 de juliol que el Club Patí Congrés ha estat una de les 235 entitats esportives homologades per l’Institut Barcelona Esports (IBE), l’organisme autònom depenent de l’Ajuntament de Barcelona que gestiona l’esport que es practica a la ciutat.

Aquest fet, entre d’altres avantatges, permetrà que les famílies dels nens i nenes de 6 a 17 anys que fan hoquei patins i patinatge artístic al nostre club fora de l’horari escolar i tenen ingressos baixos puguin accedir a les subvencions per a la pràctica esportiva que anualment atorga l’Ajuntament de Barcelona a través del programa ‘L’esport ens fa més grans’. Les subvencions podran correspondre a un 30%, un 60% o un 90% de l’import de l’activitat a la que s’hagi inscrit a l’infant/adolescent, sense cobrir mai la totalitat del seu cost i amb un límit màxim de 315€ per infant i curs. I per a poder optar-hi, cal que la renda de cada membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 12.000€/any.

A partir del 7 de setembre el conserge del club (Manolo) tindrà els formularis per a presentar la sol·licitud de les subvencions, que atorga i aprova directament l’Ajuntament de Barcelona. Per a més informació us podeu dirigir a la secretaria del club a partir de la mateixa data.

Des d’aquestes línies també volem donar les gràcies a totes les persones que han ajudat a que el Club Patí Congrés hagi pogut obtenir aquesta homologació, i molt especialment a la Marta Montoya i la Mireia Arnau, que són les mares del Guillem Suárez, del Prebenjamí d´Iniciació A, i del Mikel Ordóñez, del Benjamí A, que de forma voluntària han liderat aquest projecte.

Imatges per la història del Clàssic

2015
2016
2018
2020. Pandemia
2021
2022
2023