EQUIP COMPETICIÓ

Aquesta  coordinació està marcada amb dos apartats totalment diferents.

Un d’ells és el grup, INFANTIL, JUVENIL i JUNIOR i després tots el SENIORS. Aquesta divisió es deu principalment a què el grup de sèniors tals com Primera i Nacional tenen factors de més pressió com mantenir la categoria i mantenir una classificació i el Segona té un caràcter més formatiu. “Tot això sempre que el  club disposi de las categories que té actualment”

INFANTIL

En aquesta última categoria de la coordinació de Base, l’objectiu que es pretén assolir és finalitzar el procés formatiu del jugador per començar, al finalitzar aquesta categoria, una etapa on la competició pren força a l’hora de planificar els entrenaments, la temporada i altres aspectes.

Pel que fa als continguts, plantegem un augment del treball físic (tenint en compte que a aquesta edat el cos és més susceptible al augment d’algunes capacitats físiques) i dels continguts tàctics, que per primera vegada és el bloc amb més presència al entrenament. Pel que fa als tècnics, s’entén que per edat els jugadors/es ja no són susceptibles a una gran millora de les habilitats tècniques, per aquest motiu el seu treball no és el principal tot i que segueix tenint presència.

En quan a la composició dels equips, la importància dels criteris segueix l’evolució que es dóna dins aquesta coordinació, i es segueix donant el cas que el criteri més important és l’edat dels jugadors.

JUVENIL

L’objectiu principal d’aquesta categoria és assolir el màxim resultat possible a la competició.

En aquesta primera categoria la màxima prioritat és la competició i la formació dels jugadors de cara a categories superiors del club; sempre que el nivell dels jugadors sigui l’òptim per poder començar a formar part tant d’entrenaments com de partits dels seniors si fos possible.

El contingut principal d’aquesta categoria és el ritme de partit i competició.

Els principals conceptes que volem que els jugadors aconsegueixin en aquesta franja d’edat són:

  • El posicionament a la pista.
  • Ritme de competició alt
  • Conceptes de joc

S’intenta que s’assoleixin aquests conceptes mencionats anteriorment perquè es pretén que del Juvenil fins a la categoria superior es s’apliqui i es mantingui un mateix sistema de joc.

Els equips es composaran intentant aconseguir el màxim nivell de joc per tal de poder cumplir uns bons resultats en la competició. Tot i així es tindrà en compte la vessant social del club per intentar donar continuïtat als jugadors, sempre tenint en compte la disponibiltat de hores de pista, tant pell mateix equip com d’entrenaments per la base.

JUNIOR

Sempre s’ha dit que la categoria Junior és la més bonica de jugar, però és així si tens un equip amb suficient nivell per sortir a competir a totes las pistes, sinó pot ser una categoria dura i llarga.

Després d’aquesta petita introducció remarcar que l’objectiu principal d’aquesta categoria en el club serà intentar arribar a tindre el màxim recorregut en la competició de la categoria i en el cas que fos possible intentar classificar-se en campionats; tenint en compte que és molt complicat però aquest de ser una de les nostres metes.

El club i la coordinació està disposat a assumir riscos amb les categories més altes per intentar que els jugadors juniors tinguin més presència en els equips de les categòries més altes.

Així doncs, la categoria junior es centrarà principalment en la seva competició i la adaptació a les categòries més superiors.

En el cas dels juniors s’aplicarà el mateix sistema que en el grup juvenil pel que fa a la composició dels equips. És a dir, els equips es composaran intentant assolir el màxim rendiment de l’equip i mantenint sempre que sigui possible la continuïtat dels jugadors del club. 

SENIOR

El principal objectiu és la presència en el màxim nombre de categories superiors i que els equips es disposin amb el major nombre possible de jugadors del club, aplicant així la continuïtat dels nostres jugadors de les categories Juvenil i Junior.

És important remarcar que la menció anterior no implica renunciar al fitxatge d’algun jugador d’altres clubs sempre que impliqui aportar un plus de millora a l’equip per la competició i atenent-nos que els fitxatges han d’encaixar amb la filosofia del nostre club.

Tal i com s’ha comentat el club té l´objectiu de mantenir equips en les tres categories que ens ocupen: 2a Catalana, 1a Catalana i Nacional Catalana.

És convenient fer una menció especial en la categoria de 2a Catalana ja que aquesta categoria pot tenir un caràcter més competitiu en el cas de que es perdés una categoria superior o bé més formatiu i de caire més social sempre i quan el club tingui disponibilitat de pistes i d’hores d’entrenament degut a les limitacions que tenim amb les nostres instal·lacions.

Els criteris de composició dels equips dependran del nivell i de la vessant que adopti aquest segona.

Si el salt és de Junior a Senior  els criteris respondran a què l’equip tingui el màxim nivell possible de joc i intentant que els jugadors s’adaptin a la categoria.