Presents al barri de La Sagrera

El passat 24 d’abril el CP Congrés LSEM vam ser presents a dos esdeveniments del barri de La Sagrera.

Vam participar a la Mostra d’Entitats de la Sagrera @festeslasagrera amb un stand a la Plaça de l’Assemblea de Catalunya i també  al Xè Aniversari de l’Associació La Sagrera Es Mou @lasagreraesmou al @espai30_lasagrera.

Imatges per la història del Clàssic

2015
2016
2018
2020. Pandemia
2021
2022
2023