El CP Congrés en plena forma

Els jugadors del CP Congrés han realitzat diferents test de condició física analitzats amb electromiografia muscular

L’electromiografia, és una tècnica que permet conèixer l’activació dels diferents músculs en diferents situacions i exercicis. Entre d’altres coses és molt útil per conèixer els perfils neuromusculars dels esportistes de forma individualitzada i detectar possibles asimetries musculars. D’aquesta manera i en base a aquesta informació, es pot dissenyar l’entrenament més òptim i de manera individualitzada segons els requeriments de cada jugador en quant als exercicis i les càrregues de treball, així com també aquells exercicis preventius per tal de reduir el risc de lesió.

Imatges per la història del Clàssic

2015
2016
2018
2020. Pandemia
2021
2022
2023